You are here

International Destination: CYPRUS

CYPRUS
Island of LOVE and Beauty
 
Ang bansang Cyprus ay ang ikatlong pinakamalaking isla sa dagat ng Mediterranean at is sa pinakasikat sa tourist spot na umaakit ng 2.4 milyomg turista taon-taon. Isang dating kolonya ng Gran Britanya, naging isang malayang republikang bansa noong 1961. Ang Republika ng Cyprus ay isa sa pinakamodernong ekonomiya sa buong rehiyon ng Mediterranean, at naging miyembro ng European Union simula pa noong ika-1 ng Mayo, 2004.
 
Nakalutang sa katubigan ng dagat Mediterranean, ang isla ay nakaturo sa dalampasigan na mga bansang Syria, Turkey at Lebanon na malapit lang sa lokasyon nito kaya't may inpluwensiya din sa kultura nito. Kahit nasa bahagi ng kanlurang Europa, ang lapit nito sa Asya at Africa ay nadagdagan din sa kulturang silanganin sa bansang ito.
 
Pinagaagawan noon pa man ng mga bansang Greece at Turkey, ang maliit na islang ito ay may sarili at kakaibang karakter.
 
Ayon sa mitolohiya ng mga Griyego, dito ipinanganak si Aphrodite, ang Diyos ng Pag-ibig at Kagandahan kaya tinatawag ang isla bilang "Island of Love and Beauty."

Theme by Lyngwiz.com