You are here

SHOGATSU (The Japanese New Year)

     Sinasalubong sa Japan ang Bagong Taon tulad ng pagsalubong sa isang minamahal na bisita: ipinaghahanda, ipinagdiriwang at buong pusong ipinatutuloy sa gitna ng kasiyahan, pagbabakasakali, at optimismong magiging  maganda ang inyong pagsasama.
     Itinuturing na pinakamahalagang holiday ang New Year o shogatsu sa Japan. Karamihan sa mga establisyimento ay sarado mula January 1 hanggang January 3 para magbibigay pagkakataon sa mga pamilya na magsama-sama sa okasyong ito.
 
Years are traditionally viewed as completely separate, with each new year providing a fresh start.
 
     Tulad sa iba pang bahagi ng mundo, tinitingnan sa Japan ang bawat bagong taon bilang pagkakataon na magsimula mula sa pinakaumpisa - with a clean slate, tabula rasa. Kaya naman, pinaniniwalaang lahat ng gawain at trabaho ay dapat matapos bago magsara ang taon. Nagdaraos dito ng bounenkai parties - year forgetting parties - bilang simbolismo sa pamamaalam sa mga problema at alalahanin ng nakaraang taon.
     Kaya naman pinaniniwalaan ring puno dapat ng kasiyahan ang araw na ito, malaya sa stress at galit. Mabuti ring maayos at maaliwalas ang paligid sa araw na ito, pero dapat isagawa ang paglilinis sa naunang mga araw pa - dapat, tapos na ang lahat ng trabaho bago magbagong taon.
     Bilang pagtanggap sa papasok na taon, pinalalamutian ang mga bahay at tarangkahan ng mga bagong dekorasyong gawa sa pine, bamboo at plum trees. Nililinis nang husto ang mga damit at bahay ng bahay ng bawat isa. Nag iimbentaryo ng mga kagamitan para mahiwalay ang mga gagamitin pa o ipamimigay o itatapon na.  Siyempre pa, hindi nagtatapos ang pag aayos ng mga bagay na materyal. True to the Japanese Art of Zen, sakto rin ang bagong taon para ma-declutter ang ating mga puso at isipan, ang masalansan ang mga bagay na itatago o itatapon na, at ang pagharap sa New Year with a fresh, healthy outlook.  Sa bisperas ng Bagong Taon, kadalasang nagsisilbi ng toshikoshi soba (buckwheat noodles) bilang simbolo sa mahabang buhay. Nitong nakaraang mga taon, naging kaugalian na rin ang panonood ng music show na koharu uta gassen, isang sikat na programa sa telebisyon tampok ang mga paboritong J-pop at enka singers sa Japan sa kagila-gilalas na mga production numbers.
     Nakasanayan rin sa Japan ang pagsalubong sa sunrise sa pagbubukas ng taon. Kung hindi ka masyadong naniniwalang kung paano mo babatiin ang silahis ng araw ay salamin ng isang buong taon na kasisimula pa lang, nakakakilig pa rin ang poetry at romanticism sa likod ng panonood sa unang bukangliwayway ng taon.
 
Tradisyon ang pagbisita sa isang shrine o templo tuwing shogatsu.
 
     Ang mga pinakapopular sa mga templo at shrine, tulad ng Meiji Shrine sa Tokyo, ay dinadayo ng milyon-milyong katao sa loob ng tatlong araw ng pagdiriwang. Hindi malilimutan ang karanasan kung magpapaabot sa templo sa mismong sandali ng pagpapalit ng taon, kung kailan ikakalembang ang naglalakihang mga kampana ng templo pagpatak ng als dose.
 
Iba pang paraan ng pagsalubong sa new year, Japan style:
 
- Ibat ibang putahe ang inihahanda tuwing shogatsu.  Kabilang dito ang osechi ryori, ototso (sweetened rice wine) at ozoni (isang sabaw na may mochi).
- There are also a few games traditionally played on New Year, however, their popularity has decreased in recent times. Kabilang dito ang Hanetsuki (Japanese Badminton), takoage (kite flying) at karuta (laro sa baraha).
- Isang napakalaganap ring kaugalian ang pagpapadala ng New Year's cards, na salamat sa efficient Japanese postal system ay nakakarating sa mismong January 1. It is not uncommon for one person to send out several dozens of cards to friends, relatives and co-workers.
 

Theme by Lyngwiz.com