You are here

Tips for Travelling in Big Groups

Ang paglalakbay na kasama na isang malaking grupo ay parehong may advantages at disadvantages, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay maging flexible sa lahat ng pagkakataon.
 
Ang malinaw na bentahe sa pakikilakbay sa isang grupo ay ang upang makatipid. Karamihan sa mga tour company, accommodation establishment, bus company, at airline ay nag-aalok ng group discounts. Gayunman, mahalagang tandaan, maaring ikaw nga ay makatipid, ngunit kailangan mong isakripisyo ng kaunti ang iyong personal na kalayaan.
 
Importanteng bigyan ito ng pansin at siguraduhing ang pagsama sa isang group vacation ay akma sa iyo at iyong kasama. Kung ikaw ay maglalakbay kasama ang pamilya't mga kaibigan, maaari rin namang mas lamang ang mga positibong aspeto kasya sa negatibo.
 
Narito ang ilang pointers na puwedeng makatulong upang mas maging masaya ang inyong group holiday:
 
  • Mag-atas ng isang tao na magiging responsable sa itineraryo at siya ring gaganap na tagapamagitan sa tour operator, travel agent at ng grupo. Ito ay magbibigay-daan para sa mas mahusay na koordinasyon at mas mabuting ugnayan sa travel agent o tour operator.
  • Maghirang ng isang lider na magbibigay tugon sa anumang maaaring maging problema o emergency. Ang lider ay dapat isang tao na may kakayahang makaayos ng anumang hindi pagkakasundo sa grupo.
  • Maging laging bukas sa pakikipag kompromiso. Sa isang grupo, nasusunod ang nais nang karamihan; kaya mahalaga na sundin ito ng hindi sumasama ang loob, kahit na taliwas ito sa iyong personal na kagustuhan.
  • Itakda ang mga patakaran ng bakasyon bago kayo umalis. Tulad ng kung paano ninyo paghahatian ang mga gastos, halimbawa.
  • Maging matapat sa ibang mga kasapi ng grupo tulad ng kung ano ang iyong mga inaasahan sa bakasyon. Kung ikaw ay naghahanap ng pinansiyal na benepisyo mula sa group travel ngunit plano na gugulin ang karamihan ng iyong oras sa pamamasyal ng solo, makatarungan lamang na sabihin sa iyong mga kaibigan o pamilya bago kayo umalis. Sila ay maaaring mayroon ding iba't ibang ideya kung paano dapat ang isang group holiday.
  • Maging flexible. Kung ikaw ay isang taong mahilig kontrolin ang lahat ng bagay, mas mainam pang magbakasyon ng solo kaysa sumama sa isang grupo.
  • Huwag magkaroon ng anumang expectations mula sa ibang kasapi ng grupo upang maiwasan ang pgkaka-dismaya.
 
Narito naman ang ilang kaaya-ayang aspeto ng group travel na dapat mong malaman:
 
  • Minsan, ang bus tours ay maaaring over crowded at maaaring makaapekto sa iyong landscape viewing experience.
  • Ang mga driver/tour guide ng group tour ay karaniwang mas natututukan ang mga bakasyonistang nasa private tour kaysa group tour.
  • Nandyan lagi ang posibilidad na makatagpo ng hindi kanais-nais na travel companions na walang sawa sa pag-iingay o kaya naman ay sadya lamang nakakasakit ng ulo.

Theme by Lyngwiz.com